Het belang van innovatie en shared services

Life Europe richt zich op het herontwikkelen van onderbenutte locaties in Europa. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf specifieke leefconcepten, zoals CATO (urban smart living) en Hamlet (senior living). Zo creëert het bedrijf op lange termijn waarde voor de samenleving en zijn investeerders. Life Europe hecht bij de ontwikkelingen van de locaties en concepten veel belang aan innovatie, duurzaamheid en shared services. Via Life Europe investeert IMP in Entrada (Amsterdam). Dit kantorencomplex zal de komende jaren getransformeerd worden.

"De combinatie van menselijkheid, vastgoedkennis, netwerk en ondernemerschap voor de lange termijn maakt IMP een heel fijne partner. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en support in LIFE Europe. " Steven Zeeman CEO LIFE Europe