IMP BV heeft een directie en een Raad van Advies. De directie is verantwoordelijk voor het beleid en het dagelijks bestuur van de onderneming. De Raad van Advies adviseert de directie over het beleid en de algemene gang van zaken en staat de directie met raad en daad terzijde.

In totaal zijn tien mensen in dienst van IMP BV.