Het doel van IMP BV is om door actief management en geografische en sectorale spreiding van haar investeringen op lange termijn een zo hoog mogelijk en bovengemiddeld rendement te realiseren. Naast reguliere financiële indicatoren worden de effecten van projecten en de bedrijfsvoering op het gebied van maatschappij, milieu en de economie meegewogen.

De kernwaarden duurzaam ondernemerschap, degelijkheid en integriteit zijn verankerd in de organisatie en bepalend voor alle activiteiten die IMP BV onderneemt. Gezonde risico-rendementseisen op lange termijn en het actief betrokken zijn bij de investeringen staan voor IMP BV aan de basis van commercieel succes. De missie van IMP BV vereist financiële degelijkheid met een sterke focus op langetermijn-doelen en continuïteit. Integriteit betekent dat IMP BV in haar handelen eerlijk, oprecht, open, zorgvuldig en betrouwbaar is, en zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.